KÍCH SÓNG


Thuê bao quý khách sắp liên lạc được

 Thiết bị có tác dụng chuyển sóng từ bên ngoài vào trong nhà đã bị mất sóng

 Khắc phục triệt để tình trạng khi vào nhà bị mất sóng hoàn toàn hoặc sóng điện thoại chập chờn

 Khắc phục triệt để tình trạng trong nhà tầng 2, 3, 4 có sóng, xuống tầng 1 mất sóng.

 Khả năng phủ sóng tối đa của thiết bị là 1.500. m2, với 01 ăng ten trong nhà có khả năng bao quát 

 là100m2.

 Nếu nhà có diện tích lớn phải sử dụng thêm bộ chia để chia ra nhiều ăng ten trong nhà.

 Thiết bị bao gồm 1 ăng ten ngoài nhà, 1 bộ thu phát, 1 ăng ten trong nhà.

 Tùy mục đích yêu cầu, bộ tăng cường sóng có thể sử dụng là 3g, 4g; 2g + 3g; 3g + 4g; 2g + 3g + 4g.

GIÁ SẢN PHẨM: LIÊN HỆ.